21 Haziran 2008 Cumartesi

5, 6 Takdim

Doğru acaba nedir. Bir konunun doğruluğu veya yanlışlığı nasıl ortaya çıkar. Ya da bir konu hakkında bir kanaate varılırken acaba hangi aşamalardan geçilir ve ne gibi süreçler tüketilir. Veya öte yandan hakkında bir karara varılmış herhangi bir konu hakkında verilmiş bir karar, nihai karar mıdır. Bu karardan sonra bu konu kesinlikle bir karara bağlanarak kapanmış mı olur. Yani bir daha bu konu hakkında araştırma yapılamaz anlamı mı taşır verilen bu karar.
Yukarıdaki sorulan tamamına hayır cevabı verilecektir doğal olarak. Elbette ki bir konu hakkında alınmış bir karar nihai karar değildir. Elbette bu konularda yine de araştırmalar incelemeler yapılmalıdır. Ve yine karar verilirken de bilimsel metotlarla bir sonuca varılmalıdır. O halde bir konu hakkında bilimsel metotlarla yapılmış bir çalışmayla karara varılacaksa ve yapılmış bir çalışma yine bilimsel metotlarla yapılan çalışmalara göre yeni versiyonlar kazabilecekse bu durumda Gora ve Goralılar konusu mercek altına yatırılması gereken bir konu olarak ortada durmaktadır.

Bu noktada Gora'lıların Sırp, Makedon, Bulgar, yani Slav orjininden gelmesi konusudaki karar, bilimsel araştırmalar sonucu varılmış bir karar mıdır ? Goralıların menşei konusunda hangi araştırmalar yapılmış da onların Slavlığı konusunda bir hükme varılmıştır. Gora'lıların Slavlığı sonucuyla neticelenen hangi bilimsel araştırma hangi metotlarla bu karara varmıştır veya Gora'lıların Slavlığı sonucuna varan bu karar kesin midir? Bu konuda bir daha bir araştırma yapmaya gerek duymayacak kadar kat'i midir? işte bu sorular cevaplanması gereken sorulardır.

Bu zamana kadar Goralıların Slav kökenden geldiğine hükmeden, Gora'lıları Slav kökene adeta hapseden çalışmaların yeniden gözden geçirilmesine ciddi ihtiyaç duyulmaktadır. Adeta görev kabul görmüş ve sadece Gora'lıların da büyük bir çoğunluğunca da kabul edilmeyen, Goralıların Slav olmaları iddiaları, duygusal ön yargılı bakış açılardan ziyade, yeniden bilimsel ölçülere göre gözden geçirilmelidir.

Gora'lıların büyük bir kısmı aksini söylerken, onlara buna rağmen Slavlık addetmek en basit ifadeyle onları üzmektedir. Yine bilimsel ölçülere, göre onları ele almak, bu ölçülerin gösterdiği doğru karara varmak, kendilerinin büyük çoğunlukla Slav olmadıklarını ifade eden Goralılara duyulan bir saygının işaretidir.
Bu amaçlarla yine bilimsel ölçüler çerçevesinde Goralıların menşei konusunda bu çalışmanın hazırlanıp, yayınlanmasına karar verilmiştir. Sırbistan Bilimlerive Sanat Akademisi'nin Goralılar hakkında 2002 yılında yayınlanmış olduğu kitaptaki görüşler de bu eserin yayınlamasını teşvik edici olmuştur. Sırbistan Bilimleri ve Sanat Akademisi'nin yayınlamış olduğu kitaptaki tezlere göre, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin yapmış olduğu bilimsel gezi-araştırma sonuçlarındaki tezlerin daha güçlü oluşu, bu eserin yayınlanmasını bir kat daha zorunlu kılmıştır. Bu amaçlarla bu eserin Gora'lıların ve Torbeş'ler gibi menşeileri konusunda soru işaretleri olan diğer milletlerin kökenlerinin daha net ortaya çıkarılabilmeleri ve bu konuda bu eserin bir ilk olması temennisi ile çalışmanın ilim alemine faydalı olmasını ümit ediyoruz.

Hiç yorum yok: