20 Haziran 2008 Cuma

45 n - z

Ne mutlji T.ne+mutlu
Odaja T.oda+Gor.ja
Ordija T.ordu+Gor.ja
Orman T.orman
Ortak T.ortak
Ozbulduk Far.hoş+T.bulduk
Ozgeldîn Far.hoş+T.geldin
Ozgeldînîz Far.hoş+T.geldiniz
Param-parxe T.paramparça
Parmaklîk T.parmak+lýk
Paša T.paşa
Peki T.pek+iyi
Penver Far.pencere
Peškir Far.pîş+gîr
Pilaf Far.pelâv
Sabahhajrola (sabahhajrolsun)
Ar.sabâh+Ar.hayr+T.ola
Saglam T.sağlam
Sahatljer-olsun Ar.sihhat+T.ler+olsun
Saksija T.saksı+Gor.ja
Sandik Ar.sandûk
Šexer Far.şeker
Šexerpare Far.şeker+pâre
Seljam aljejkum Ar.selâm aleykum
Sivrisinek T.sivri+sinek
Sungija T.süngü+Gor.ja
Surija T.sürü+Gor.ja
Sutliaš T.süt+lü+aş
Taban T.taban
Tapsija T.tepsi+Gor.ja
Tek T.tek
Testija Far.destî+Gor.ja
Toptan T.toptan
Torba T.torba
Turli T.türlü
Turšija Far.turşî+Gor.ja
Uxan-kuš T.uçan+kuş
Ûfke T.öfke
Ugur T.uğur
Ugurola T.uğur+ola
Ujgun T.uygun
Urnek T.örnek
Ust T.üst
Zaptisujene Ar.zabt+Gor.isujene

Hiç yorum yok: