19 Haziran 2008 Perşembe

156, 157 Dipnotlar

Karye-i Manifa
Karye-i Dolçe
Karye-i Dolne Solye
Karye-i Kudarva
Karye-i Sukudlu
Karye-i Bersiç nam-ı diğer Beradesiç
Karye-i Dalyosiç
Karye-i Kumalva
Karye-i Malisa
Karye-i Nohiç
Karye-i Ogyaniç
Karye-i Ravmaniç
Karye-i Salurdiç
Karye-i Sükudlu
Mezra’a-i Miraslık
Çiftlikha-i Müslümanan-ı der
Kârye-i Eymür Ali

1- Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tapu Tahrir Defteri, no: 217
2- Kafesoğlu, İbrahim, Bulgarların Kökeni, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara
1985, s. V
3- Rasonyi, Laszlo, Tuna Köprüleri, Çev. Hicran Akın, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü,
Ankara 1984, s. 5–6.
4- Karpat, Kemal, Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Çev. Recep Boztemur, İMGE,
Ankara, 2004, s. 20.
5- Karpat, Balkanlarda Osmanlı Mirası, s. 21.
6- Kurat, Akdes Nimet, “Doğu Avrupa Türk Kavim ve Devletleri”, TÜRK DÜNYASI EL
KİTABI, I, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1992, s. 178.
7- Salih Asım Bey, Üsküp Tarihi ve Civarı, Halil Kazım Matbaası, Üsküp, 1932 s. 29.
8- Salih Asım Bey, Üsküp Tarihi, s. 30.
9- TD, 217, 5; TD, 217, 40.
10- TD, 217, 23.
11- Rasonyi, Tuna Köprüleri, s 49–50.
12- TD, 217, 57.
13- Rasonyi, Tuna Köprüleri, s 55–56.
14- TD, 217, 55.
15- TD, 217, 57.
16- TD, 217, 58.
17- TD, 217, 29, 65.
18- TD, 217, 14.
19- TD, 217, 144, 146, 150 .
20- Kayıtlar defterdeki sıraya göre gösterilmiştir.

Hiç yorum yok: