19 Haziran 2008 Perşembe

150 -> 152 Yerleşim 2

Karye-i Merude (Merud) Karye-i Raduşye Karye-i Kulağ
Karye-i Kutlu (Kırlu) Pazarlu Karye-i Sarlıslı Karye-i Tefuli
Karye-i Güreler-i Buzurk Karye-i Bulayliç Karye-i Saliç
Karye-i Abdaladlu Karye-i Gorna Kalisye Karye-i Kırmanifu
Karye-i Yokuşlu nam-ı
diğer Ağakulı Karye-i Nikşeniç Karye-i Garnamitabi
Karye-i Sığlu Karye-i Varlıkye Karye-i Amir donye
Karye-i Uluçlar
nam-ı diğer Aharlar Karye-i Gorna Leşniçe Karye-i Doliç
Karye-i Idip Kamalu Karye-i Yodmirki Karye-i Mirdeva
Karye-i Halıcılar
nam-ı diğer Uluçlı Karye-i Ardonye Karye-i Kırastai
Karye-i Güreler-i Küçük Karye-i Tuyin Karye-i Darastali
Karye-i Kar alilu Karye-i Konayiç Karye-i Seritva
Karye-i Ormanlu Karye-i Kamanami Karye-i Dulahi
Karye-i Rahmanlu Karye-i Gostivar Karye-i Asitalin
Karye-i Ibrahim Ovası Karye-i Ruhami Karye-i Navali dol
Karye-i Virsiye Karye-i Tefuvin Karye-i Nodali
Karye-i Bedrancıl Karye-i Baharçe-i Buzurk Karye-i Azalu mekan
Karye-i Bendromiç Karye-i Belusnik Karye-i Lishami
Karye-i Lukoviç Karye-i Surbami Karye-i Nosin
Karye-i Beyliç Karye-i Nariç Karye-i Nohiç
Karye-i Urlaiç Karye-i Vomiriç Karye-i Aslanifu
Karye-i Mihanik Derbend Karye-i Görgüşte Karye-i Sil dol
Karye-i Bukovnik Karye-i Berninuçe Karye-i Habaniç
Karye-i Kulhanık Karye-i Rasuhaniç Karye-i Nikalişte
Karye-i Habil ov(b)ası Karye-i Aslaniyye Karye-i Mefaliç

Karye-i Piramusol Karye-i Mali Burhami Karye-i Mırse
Karye-i Bukudol Karye-i Şemisva Karye-i Tuhin
Karye-i Yamanık Karye-i Asladinye Karye-i Velfumiç
Karye-i Bardolçe Karye-i Barisye Karye-i Kırdamiç
Karye-i Pulsiye Karye-i Dobrudol Karye-i Aslanye
Karye-i Kırlı viriç Karye-i Merusye Karye-i Tuhin
Karye-i Beli Kıruk Karye-i Krusva Karye-i Aslalisfu
Karye-i Avrancı Karye-i Sorine Karye-i Kenari
Karye-i Berdiliç Derbend Karye-i Varikse Karye-i Alasiç
Karye-i Lubanliç Karye-i Yoluhami Karye-i Kruşa
Karye-i Veyu kurca Karye-i Dohi Karye-i Lukoliç
Karye-i Rahobin (Dahobin) Karye-i Isvabuli Karye-i Haruva
Karye-i Görgüdol Karye-i Sedadsi Karye-i Dolye Sayiç
Karye-i Ushali Karye-i Yoluvik Karye-i Aruhan
Karye-i Külhani Karye-i Nayin dol Karye-i Karaluyiç
Karye-i T(y)ekne Karye-i Hayla Karye-i Alyenumi
Karye-i Dolye Karye-i Lişniç Karye-i Nova nekin
Karye-i Vilise namı diğer Noksal Karye-i Maruyiç Karye-i Astudye
nam-ı diğer Rahami
Karye-i Bosna Drahoviç Karye-i Yarbaş Karye-i Danlarami
Karye-i Velci Dol Karye-i Mala Sedlarçe Karye-i Sayiç
Karye-i Velci Dol Karye-i Rayiç Karye-i Meragalva
Karye-i Lasfurça Karye-i Kefva Karye-i Ebulkisye
Karye-i Esürlü Yaka(Biga) Karye-i Gorna Luminiç Karye-i Merakiva
Karye-i Tolce Ishak Karye-i Derminik Karye-i Varayumiç
Karye-i Düspenç nam-ı diger Kusk Karye-i Varvane Karye-i Arhamalkin
Karye-i Esmera komiç (Koliç) Karye-i Moralusye Karye-i Krayşiç
Karye-i Krasimirce Karye-i Gorna Yelov dol Karye-i Azaromiç
Karye-i Aldun namı diğer Emir Hanl Karye-i Esmur Desliç Karye-i Kırasnami
Karye-i Avranik Karye-i Dolno Lisice Karye-i Drasil
Karye-i Arahani Karye-i Gormü dol Karye-i Sarınlık
Karye-i Pire Karye-i Berav yami Karye-i Budan
Karye-i Kusfuk Karye-i Salarnomiçe Karye-i Yolonami
Karye-i Arda Biliç Karye-i Gorna Yeva Karye-i Karine
Karye-i Kusfuk Karye-i Rakomiçe Karye-i Yoloviç
Karye-i Görgü Dol Karye-i Ağarsan Obası Karye-i Istaruçe
Karye-i Kroye Dudye Karye-i Dolno Kaleshi Karye-i Sayu dol
Karye-i Susiliç Karye-i Garne Karye-i Merasin
Karye-i Harlık Karye-i Bondiçe Karye-i Niç
Karye-i Kunduk Karye-i Nova sinin Karye-i Mirmanfu
Karye-i Mirüsvik Karye-i Radoyiç Karye-i Aranmi
Karye-i Balnuvad Karye-i Orhuş Karye-i Arlugame
Karye-i Susiliç Karye-i Endovrise Karye-i Naluşye
Karye-i Saylani Karye-i Hayla Karye-i Nahisye
nam-ı diğer Nova Selami
Karye-i Kunduk Karye-i Esnarusel Karye-i Nivakar
Karye-i Busliç Karye-i Hamirami Karye-i Mirkefu
Karye-i Ogbaliç Karye-i Kehava Karye-i Omursiye
Karye-i Deli Sefer Karye-i Nova Sil Karye-i Rusnak
Karye-i Aftaluka Karye-i Yovakomiçe Karye-i Kular
Karye-i Doglı Karye-i Oruç Karye-i Tusarami
Karye-i Laspiye Karye-i Lisna nefumiçe Karye-i Yukohami
Karye-i Elvanye Karye-i Dolno Leşniçe Karye-i Aslaramiç
Karye-i Noksal Karye-i Hüseyinler Karye-i Koşuncu

Hiç yorum yok: