20 Haziran 2008 Cuma

41, 42 Dipnotlar ve Makale

1- Akdes Nimet Kurat, IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara, 1972, s. 10.
2- N. Poppe, Rusça'daki Türkçe Kelimelerle ilgili Çalışmalara Bir Bakış (Çev. Günay Karaağaç), Türk Dünyası Araştırmaları, Haziran 1983, s.132-158.
3- Abdulah Škaljid, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Sarajevo, 1989, s.12.
4- Bu konuda önemli bilgileri şu eserde bulabiliriz: L.Rasonyi, Tuna Köprüleri, Ankara, 1984.
5- Taner Güçlütürk, Göç ve terk edilmişlikle bütünleşenler: Gora ve Goralılar, Yeni Dönem, Kosova için bk. www.balgoc.com
6- Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil-Ana Çizgileriyle Dilbilim. 3. cilt, Ankara, 1998, s.26.
7- İsmail Eren, Güney İslav (Sırp-Hırvat-Bulgar ve Makedon) Dillerinde Kullanılan Türkçe
Ekler, XII. Türk Dil Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler, Ankara, 1968, s.239-246.

Makalede Geçen Gora Dilindeki
Türkçe Kelimeler ve ifadeler

Abdest
Far. âbdest
Axik T. açık
Adaš T. adaş
Adzo bk. amca
Afedersîn Ar. Afv+ T.edersin
Aferim Far. âferîn
Aga T.ağa
Ajet Ar.âyet
Ajran T. ayran
Akraba Ar.akribâ
Akrabalik Ar.akribâ+T.+lık
Aldirisujene T.aldır-Gor.-sujene
Allahušuxur Ar.Allah+a+Ar.şükr
Altin T.altın
Amidza T.amca
Amidzaoglu T.amca+T.oğlu
Arabe T.araba
Arka T.arka
Arkadaš T.arkadaş
Ašxija T.aş+çı+Gor.ja
Aškolsun Ar.aşk+T.olsun
Aslan T.arslan/aslan
At T. at
Avdzija T.av+cı+Gor.+ja
Avljija Yun.aule+Gor.+ja
Azdisujene T.az-+Gor.-sujene
Azgîn T.azgın
Baba T. baba
Badzanak T.bacanak
Bajrak T.bayrak
Bajramlaštisujene T.bayram+laş+Gor.tisujene
Bakrax T.bakraç
Baldiza T.baldız
Bardak T.bardak
Baš T. baş
Baška T.başka
Baš-ûstune T.baş+üstüne
Beg T.beğ
Begendisati T.beğen+Gor.disati
Begendisujene T.beğen+Gor.disujene
Besmele Ar.besmele
Bitirisanje T.bitir+Gor.isanje
Bogaz T.boğaz
Boj T.boy
Boš T.boş
Bubrek T.böbrek
Bujlje T.böyle
Bujrun T.buyrun
Bulbul Far.bulbul
Burek T.börek
Faba Ar.Kâbe
Fafir Ar.kâfir
Fanak T.çanak

Hiç yorum yok: