20 Haziran 2008 Cuma

58 Şar Dağındaki Şifre

Şar Dağlarının Tepesindeki Kaya
Yrd.Doç.Dr. Ebubekir Sofuoğlu

Tarih
, hakkında iddialar da bulunulacağı zaman bu iddiaları destekleyici belgelerin sunulmasını gerekli kılar. Belgeler, bu anlamda ortaya atılan iddiaların doğruluğunu ispat etmeye çalışırlar. Bu iddialara muhatap olanlar da, iddialara destek olarak sunulan belgeleri inceleyerek, onları diğer tarihi-ilmi, bilgi ve bulgularla mukayese ederek, bu iddiaların doğruluğu veya yanlışlığı konusunda bir kanaate varmaya çalışırlar.

İddialara destek olarak sunulan belgelerin güçlülüğü, objektifliği iddiayla olan ilişkisi, anlaşılabilirliği, iddiaların doğruluğu veya yanlışlığının test edilebilme noktalarını oluştururlar. Bu çerçevede sunulacak belgelerin objektif, anlaşılabilir, yalın, iddiayla alâkalı, târihi ve ilmi değeri haiz olmalarının zorunluluğu aşikârdır.

Bu anlamda Gora-Restelica köyünde bulunan kaya bu anlamda değerlendirilmesi gereken, görece tarihi değeri haiz bir eserdir. Ona tarihi değeri kazandıran hususiyetler, üzerinde bulunan damgalardır.

Goralı'ların Türklüğü veya başka bir milliyete ait olduğu tartışmalarında, Gora'lıların kültürel özelliklerinin yanında Gora-Restelica köyünde bulunan bu kaya dikkatle incelenmesi gereken bir başka önemli noktadır. Bu kaya, dikkatle değerlendirildiğinde, Gora'lıların Türklüğü veya başka bir millete aidiyeti konusunda önemli ipuçları verecektir.

Şimdiye kadar genel olarak iddia edildiğinin aksine bu kaya, Gora'lıların, Sırp, Makedon, Bulgar veya Slav ırkından olmalarının aksine, onların Türk olduklarının bir başka dayanağı olabilecektir. Çünkü bu kaya üzerinde olan yüzden fazla damga, inceleyenlere bu kanaatleri verebilecektir.

Bu çerçevede, burada söylenmesi gereken ilk nokta, bu kaya üzerinde olan damgaların varlığı ve bu damgaların orijinidir. Restelica köyünde bulunan bu kaya üzerindeki bu damgalar, Türk damgalarıdır. Aksi düşünüldüğünde bu damgaların Türk damgaları olup olmadığını, Türkiye de bu konuda basılmış Türk damgaları ile ilgili kitaplarda rahatlıkla görmek mümkündür. Türkiye de basılmış Türk damgalarıyla ilgili kitaplardaki damgalarla, Gora-Restelica köyündeki kayanın üzerindeki damgalar kontrol edildiğinde, benzerlikler hemen göze çarpacaktır. Belki akıllara, bu noktada kaya üzerinde damgaların veya Türkiye de bulunan Türk damgalarıyla ilgili kitapların orijinalliği veya yapaylığı tartışması gelebilir.
Bu noktada şunları söylemek mümkündür. Eğer Türkiye de basılan Türk damgaları kitaplarının orijinalliği veya yapaylığı tartışılacaksa bu konudaki bütün kitapların tartışmaya açılması gerekir ki bu çok da fazla mantıklı görülmemektedir.

Yani zorlama bir düşünceyle, Türkiye'de bulunan Türk damgaları kitaplarının içindeki damgaların, bu kayanın üzerindeki damgalara bakılarak basıldığını düşünmek mantıklı bir değerlendirme olmayacaktır çünkü bu düşünce, kitapların baskı tarihiyle, bu kitaplardaki damgaların halen Anadolu da kullanıldığının bilindiğiyle çelişecektir. Ayrıca, Türkiye deki damga kitaplarını yazanların bu kayayı görüp, damga kitaplarını yazması mümkün gözükmemektedir, çünkü bu kaya, o köyde yaşayan herkes tarafından bilinmemektedir. Goralı tarihçi Yahya Maznikar'ın ifadesine göre bu kaya dünyada 4-5 kişi tarafından bilinmektedir. Bu durumda, Türkiye'deki Türk damgaları kitaplarını yazanlar bu kaya üzerindeki damgalardan esinlenmiş olsalardı, bu kayanın en azından 50 yıldan fazla bir zamandır biliniyor olması gerekirdi ki bu kaya, değil Türkiye'ye, Dünya'ya ilk defa bu eser vasıtasıyla ilan edilmektedir. Bundan daha önce de şahsım tarafından davet edilen TRT kurumu'un çekimleri sonucu, programın TRT 2'de yayınlanmasının dışında, bu kaya hiçbir yerde yayınlanmamıştır.

Hiç yorum yok: