20 Haziran 2008 Cuma

43, 44 b - m

Bardak Far.çâr+Ar.tâk
Baršaf Far.çâder-i şeb
Bekmedxe T.çekmece
Felj T.kel
Berxeve Far.çâr+çûbe
Berpix T.kerpiç
Bilim Far.gilîm
Fizgija T.çizgi+Gor.+ja
Bor T.kör
Bufte Far.kûfte
Buprija T.köprü+Gor.+ja
Dajdzo T.dayı+ca
Dajoglu T.dayı+oğlu
Davrandisa T.davran+Gor.disa
Deetisujene Ar.def+Gor.sujene
Demija T.gemi+Gor.+ja
Demlejsujene T.demle-(j)Gor.sujene
Denetisati T.dene+Gor.tisati
Denetisujene T.dene+Gor.tisujene
Dertlesujene Far.derd+T.le+Gor.sujene
Deva T.deve
Domuz T.domuz
Dorija T.doru+Gor.ja
Dumle-aljem Ar.cümle+Ar.âlem
Dur bakalîm T.dur+bakalım
Dur be arkadaš T.dur+be+arkadaş
Duvex T.güveç
Duzelj T.güzel
Dzamdzilik Far.câm+T.ci+lik
Dzenaza Ar.cenâze
Dzenet Ar.cennet
Dzezve Ar.cezve
Eksik T.eksik
Ešte (ište) T.işte
Evet T.evet
Ezan Ar.ezân
Fani dunja Ar.fânî+Ar.dunyâ
Filjvan Ar.fincân
Gurabija Ar.kurâbiye
Hair dova Ar.hayr+Ar.dua
Hajrola Ar.hayr+T.ola
Halal mal zulum olmaz Ar.halâl+Ar.mâl+Ar.zulum+T.olmaz
Halva Ar.helvâ
Hamallik Ar.hammâl+T.lık
Hošaf Far.hoş-âb
İbrik Ar.ibrîk
İxindija T.ikindi+Gor.ja
İftar Ar.iftâr
Κîk T.ışık
Jacija T.yatsı+Gor.ja
Jaka T.yaka
Jaka-paxa T.yaka+Far.pâçe
Jalînvi šajit T.yalan+cı+Ar.şâhid
Jan T.yan
Janlîš T.yanlış
Jardîm T.yardım
Jarîm uljema dini bozar, jarîm usta binai bozar
Jatak T.yatak
Javaš T.yavaş
Javrije T.yavru+Gor.je
Jazîk T.yazık
Jemek T.yemek
Jigit T.yiğit
Jok T.yok
Joldaš T.yol+daş
Joldzije T.yol+cu+Gor.je
Jolunuz serbes olsun
Jorgan T.yorgan
Jogurt T.yoğurt
Jorgandzija T.yorgan+cı+Gor.ja
Jufke T.yufka
Kaxak T.kaçak
Kadaif Ar.katâ’if
Kajbetisujene
Ar.gayb+T.et+Gor.isujene
Kajiš T.kayış
Kajmak T.kaymak
Kalajdzija T.kalay+cı+Gor.ja
Kamšija T.kamçı+Gor.ja
Kapija T.kapı+Gor.ja
Kaplan T.kaplan
Kara vuzelj T.kara+güzel
Kara orman T.kara+orman
Kara sevdah T.kara+Ar.sevdâ
Karabaš T.kara+baş
Karandza T.karınca
Kardaš T.kardeş
Karšija T.karşı+Gor.ja
Kasap Ar.kassâb
Kasaplik Ar.kassâb+T.lık
Kašika T.kaşık
Kazan T.kazan
Kijamet Ar.kiyâmet
Kijametski dan Ar.kiyâmet+Gor.ski+Gor.dan
Kiskandisujene T.kıskan+Gor.disujene
Kîšla T.kışla
Kodzaman T.kocaman
Kokija T.koku+Gor.ja
Kolaj T.kolay
Komşija T.komşu+Gor.ja
Kujundzija T.kuyum+cı+Gor.ja
Kunduradzija Yun.kothurne+T.ci+Gor.ja
Kuršum T.kurşun
Kurtaljisati T.kurtar+Gor.isati
Kutija T.kutu+Gor.ja
Lezetlija Ar.lezzet
Limunada İt.limonada
Mahvetisujene ar.mahv+T.et+Gor.isujene
Mejt Ar.meyyit
Musafir Ar.musâfir
Mušama Ar.muşamma

Hiç yorum yok: