21 Haziran 2008 Cumartesi

24 -> 26 Dipnotlar

1- Edward Said, Said, Kültür ve Emperyalizm, (Çev. Nemciye Alpay) Hil Yayınları, İstanbul, 1998, s. 334.
2- Jannat Erqalieva, Nurhat Şakuzadaulı, Kazak Kültürü, Katev (Uluslararası Eğitim ve Kültür Vakfı, Al-Farabi Kitabevi, Almatı, 2000, ss.33-37
3- Nermin Erdentuğ, Hal Köyü'nün Etnolojik Tetkiki, AÜ, DTCF Yayını, 2. baskı, Ankara, 1968, s. 76
4- Aynı eser s. 88
5- Jannat Erqalieva, Nurhat Şakuzadaulı, Kazak Kültürü, Katev (Uluslararası Eğitim ve Kültür Vakfı, Al-Farabi Kitabevi, Almatı, 2000s. 88
6- Aynı eser, s. 87
7- Aynı eser, s. 90
8- Nermin Erdentuğ, a.g.e., s. 89
9- Jannat Erqalieva, Nurhat Şakuzadaulı, a.g.e., ss.90-91.
10- Aynı eser, s. 95
11- Aynı eser, s.90
12- Aynı eser, s. 98
13- Mehmet Eröz Yörükler, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yayını, İstanbul, 1991, s. 61
14- Nermin Erdentuğ, a.g.e., s. 90
15- Jannat Erqalieva, Nurhat Şakuzadaulı, a.g.e., s. 88
16- Aynı eser.,s. 95
17- Aynı eser, s. 96
18- Hermin Erdentuğ, a.g.e., s. 76
19- Osman Yorulmaz. Kültür Tarihi Açısında Kazak Türklerinde Evlilik Âdetleri, s. 1
20- Jannat Erqalieva, Nurhat Şakuzadaulı, a.g.e., s. 247
21- Mehmet Eröz, Türk Ailesi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1977, ss.6-12
22- Aynı eser, s.34
23- Nermin Erdentuğ Sosyal Adet ve Gelenekler, Kültür Bakanlığı yayını, Ankara, 1977, s. 65
24- Osman Yorulmaz,a.g.m., s. 17
25- Erman Altun, Adana Köy Seyirlik Oyunlarından Örnekler, http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/3.php
26- Nermin Erdentuğ Sosyal Adet ve Gelenekler, s. 80
27- Zekeriya Karadavut, Mustafa Aksoy, Kırgız Gelenekleri ve Abramzon, Türk Yurdu, Kasım 2001, Cilt:21, Sayı:171, s. 62
28- Nermin Erdentuğ Sosyal Adet ve Gelenekler, s. 79
29- Osman Yorulmaz, a.g.m., s. 9
30- Jannat Erqalieva, Nurhat Şakuzadaulı, a.g.e., s. 130
31- Nermin Erdentuğ Sosyal Adetler, s.71
32- M. Cihangir Doğan, M. Sait Doğan, Yörüklerin Sosyal ve Kültürel Hayatı (Antalya Örneği) Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2005, s. 33
33- Jannat Erqalieva, Nurhat Şakuzadaulı, a.g.e, s. 259
34- Nermin Erdentuğ Sosyal Adet ve Gelenekler, s. 70
35- Aynı eser, s. 64
36- Jannat Erqalieva, Nurhat Şakuzadaulı, a.g.e, s. 261
37- Mehmet Eröz, Türk Ailesi, s.36
38- Jannat Erqalieva, Nurhat Şakuzadaulı, a.g.e., s. 230
39- Mahmut Tezcan, Türk Aile Antropolojisi, İmge Kitabevi, Ankara,,2000, s. 30
40- Ağa Niyazi Begoğlu, Türkmen Boylarının Tarih ve Etnoğrafyası, İstek Vakfı yayınları, İstanbul, 2000, s. 768
41- Mehmet Eröz, Yörükler, Türk Dünyası AraŞtırmaları Vakfı, İstanbul, 1991, s. 53
42- Nermin Erdentuğ, a.g.e., s. 45
43- M. Cihangir Doğan, M. Sait Doğan, Yörüklerin Sosyal ve Kültürel Hayatı (Antalya Örneği) Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2005, s. 28
44- Nermin Erdentuğ, Sosyal Adet ve Gelenekler, s. 64
45- Nermin Erdentuğ, a.g.e., s. 105
46- Jannat Erqalieva, Nurhat Şakuzadaulı, a.g.e., s. 108
47- Nermin Erdentuğ, a.g.e., s. 105
48- Jannat Erqalieva, Nurhat Şakuzadaulı, a.g.e., s. 107
49- Aynı eser, s. 56
50- Aynı eser, ss. 266-267
51- Mualla Türköne, Eski Türk Toplumunun Cinsiyet Kültürü, Ark Yayınevi, Ankara, 1995, s. 175.
52- Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün GeliŞme Çağları, 2. baskı, Kömen yayınları, Ankara,
1979, ss.176-177
53- Mualla Türköne, a.g.e., s. 130
54- Robert Briffault, Analar, (çev. Şemsa Yeğin), Payel Yayınevi, Istahnbul, 1990, ss. 264,272
55- Muzaffer Turay, Türkler, Ruslar ve Bulgarlar, HÜ, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı: 2 Aralık, 1988, s. 195
56- S. Takats, Macaristan Türk Aleminden Çizgiler, (çev. Sadrettin Karatay) Milli Eğitim Yayınları, Istanbul, 1970, ss. 375-424

Hiç yorum yok: