21 Haziran 2008 Cumartesi

1 -> 4 İçindekiler

Takdim 5, 6
Önsöz 7 -> 10

Gora'lıların Adetleri Üzerine: İlk Tespitler 11, 12
Toplumsal ve Kollektif Hafıza Olarak Örf ve Adet Taraması 13 -> 15
Yemek ve sofra kültürü 13 ->15
Doğumla ilgili adetler 13 -> 15
Evlilik ve Düğün Adetleri 16 -> 20
Ölümle ilgili adetler 16 -> 20
Diğer Adetler 16 -> 20
Genel Değerlendirme 21 -> 23

Gora Dilindeki Türkçe Kelimeler 27, 28
Gora Dili Ve Türkçe 32
Gora Dilindeki Türk Dili Kökenli Kelimeler 33 -> 36
Fiil Şekilleri 37
Akrabalık Adları 37
Ev Kültürüyle İlgili Kelimeler 37
Yemek Kültürüyle Ilgili Kelimeler 37
Dini Kelimeler 38
Kalıp Sözler 38
Hayvan Adları 38
Meslek Adları 38
Sonuç ve Değerlendirme 39, 40
Makalede Kullanılan Türkçede Olmayan Harfler 39, 40

Türk Dilinin Balkan Dillerine Etkisi 48, 49

Gora-Restelica Abidesi: Şar Dağlarının Tepesindeki Kaya 58

Osmanlı Öncesi Balkanlar'da Türk İzlerine Dair Toponimiler 62 -> 64

Hun ve Avar Türklerine Dair İzler 134, 135
Peçenek ve Kuman Türklerine Dair Izler 135, 136, 137

Makedonya Yer Isimlerinde Osmanlı Öncesi ve Osmanlı
Hâkimiyeti
Sırasında Türk Yerleşimine Dair izler 142
[Üsküp (Skopje) - Kalkandelen (Tetovo) - Kırçova (Kicevo)]
Osmanlı Hâkimiyeti Öncesinde Balkanlarda
Türkler ve Yer isimlerindeki Yansımaları, 142, 143
Osmanlı Hâkimiyeti Sırasında Yer isimlerinin Karakteri 144 -> 146
Yerleşim Merkezleri 147 -> 155

Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKID)
Kültür Yayınları 3

Hiç yorum yok: